Nieuws

cuijk

Page 1 of 3  > >>

Jul 20, 2022
Category: Cuijk
Posted by: anton

Saturday 16-07-2022 Louisa Thorpe (Activities Coordinator Maldon Pioneers Association) received a guided tour from Huub Niessen (Director Foundation Service Cuijk).
Lunchroom De Looierij is an initiative of this Foundation.
The Twinning was represented by Theo de Krosse and Anton Visscher.
 
Zaterdag 16-07-2022 heeft Louisa Thorpe (Activiteiten Coördinator Maldon Pioneers Association) een rondleiding gekregen van Huub Niessen (Bestuurder Stichting Dienstverlening Cuijk).
Lunchroom De Looierij is een initiatief van deze Stichting.
De Twinning werd vertegenwoordigd door Theo de Krosse en Anton Visscher.

Oct 25, 2021
Category: Cuijk
Posted by: anton

Saturday 18 September was the day. The unveiling of the commemorative tile "50 years of Twinning".

Zaterdag 18 september was het eindelijk zover. De onthulling van de gedenktegel "50 jaar Twinning".

Jul 26, 2021
Category: Cuijk
Posted by: anton

Saturday 24th July the Twinning-Link Sign has been refurbished.

Zaterdag 24 juli heeft het Twinning-Link Teken een opknapbeurt gekregen.

Jul 20, 2021
Category: Cuijk
Posted by: anton

Cuijk has been under the spell of the high water in the Maas in recent days.

Cuijk was afgelopen dagen in de ban van het hoge Maaswater.

Feb 9, 2020
Category: Cuijk
Posted by: anton

Dear Twinners,

February 1, 2020 was a special day, Great Britain's left the EU the BREXIT is a fact.

Don't know if we can congratulate the English on this?
Don't know if we can wish the English courage, strength and wisdom for this new future?
Maybe even both, who knows?
One thing's for sure, complaining doesn't help.

Lao - Tse ( Chinese philosopher +/- 600 BC.)
"It's wiser to light a candle than to complain about the darkness."

The message is clear: take this new situation positively.
Twinners, let's light a candle and together make sure this flame sheds a new light on our friendship.

We're going for Twinning 2.0
Help, Meet and Challenge.
Dare to think international!

 

 

Beste Twinners,

1 februari 2020 was een bijzondere dag, Groot Britannië’s heeft de EU verlaten de BREXIT is een feit.

Weet niet of wij de Engelsen hiermee mogen feliciteren?
Weet niet of wij de Engelsen juist moed, sterkte en wijsheid mogen toewensen voor deze nieuwe toekomst?
Misschien zelfs beide, wie zal het zeggen?
Een ding is wel zeker, klagen helpt niet.

Lao – Tse ( Chinees filosoof +/- 600 v.C.)
“Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis.”

De boodschap is helder: pak deze nieuwe situatie positief op.
Twinners, laat ons een kaars opsteken en er samen voor zorgen dat deze vlam een nieuw licht werpt over onze vriendschappelijke band.

Wij gaan voor Twinning 2.0
Helpen, ontmoeten en Uitdagen.
Durf internationaal te denken!

Previous page: News Next page: About Twinning Link