Nieuws

Feb 9, 2020

BREXIT


Category: Cuijk
Posted by: anton

Dear Twinners,

February 1, 2020 was a special day, Great Britain's left the EU the BREXIT is a fact.

Don't know if we can congratulate the English on this?
Don't know if we can wish the English courage, strength and wisdom for this new future?
Maybe even both, who knows?
One thing's for sure, complaining doesn't help.

Lao - Tse ( Chinese philosopher +/- 600 BC.)
"It's wiser to light a candle than to complain about the darkness."

The message is clear: take this new situation positively.
Twinners, let's light a candle and together make sure this flame sheds a new light on our friendship.

We're going for Twinning 2.0
Help, Meet and Challenge.
Dare to think international!

 

 

Beste Twinners,

1 februari 2020 was een bijzondere dag, Groot Britannië’s heeft de EU verlaten de BREXIT is een feit.

Weet niet of wij de Engelsen hiermee mogen feliciteren?
Weet niet of wij de Engelsen juist moed, sterkte en wijsheid mogen toewensen voor deze nieuwe toekomst?
Misschien zelfs beide, wie zal het zeggen?
Een ding is wel zeker, klagen helpt niet.

Lao – Tse ( Chinees filosoof +/- 600 v.C.)
“Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis.”

De boodschap is helder: pak deze nieuwe situatie positief op.
Twinners, laat ons een kaars opsteken en er samen voor zorgen dat deze vlam een nieuw licht werpt over onze vriendschappelijke band.

Wij gaan voor Twinning 2.0
Helpen, ontmoeten en Uitdagen.
Durf internationaal te denken!

Previous page: News Next page: About Twinning Link