Nieuws

Oct 25, 2021

Councillor Hendriks unveils memorial tile / Wethouder Hendriks onthult gedenktegel


Saturday 18 September was the day. The unveiling of the commemorative tile "50 years of Twinning".

Zaterdag 18 september was het eindelijk zover. De onthulling van de gedenktegel "50 jaar Twinning".

Category: Cuijk
Posted by: anton

As a result of the Corona pandemic, it took two years to find a suitable moment to unveil the tile.
On this staggering afternoon, in the presence of a large number of Twinners, chairwoman Mieke Dengerink gave a beautiful speech.
Councillor Joost Hendriks then removed the "golden" bow from the memorial tile.
Gold, the colour of our fiftieth anniversary.
Councillor Hendriks spoke to the audience and emphasised the importance of international contacts.
After the official part, there was time for an informal after-dinner chat while enjoying a snack and a drink.

Photo's, see Link.

 

Ten gevolgen van de Corona pandamie heeft het twee jaar geduurd voordat er een geschikt moment gevonden werd om de tegel feestelijk te onthullen.
Op deze stalende middag, onder belangstelling van een groot aantal Twinners, heeft Voorzitter Mieke Dengerink een mooie speech gehouden.
Wethouder Joost Hendriks heeft vervolgens de "gouden" strik van gedenktegel gehaald.
Goud, de kleur van ons vijftig jarig jubileum.
Wethouder Hendriks sprak de toehoorders toe en onderstreepte het belang van internationale contacten.
Na afloop van het officiële gedeelte was er onder het genot van een hapje en een drankje nog tijd voor een informele nazit.

Foto's, zie Link.

 
Link:
https://www.twinninglink.org/gallery/Twinning-sign-Twinning-teken/Cuijk/2021/40

 

 

Previous page: News Next page: About Twinning Link